corredor (Diccionari)

corredor -a
1. a. adj. i m. i f. Que corre. És un bon corredor. Un cavall corredor.
b. m. i f. ESPORT Persona que pren part en una carrera. Dos corredors abandonaren la competició.
c. m. Soldat que s'enviava per a descobrir i observar l'enemic.
d. m. ZOOL. Au de la família dels glareòlids (Cursorius cursor), de forma fina, amb el cos de color groc pàl·lid i cames llargues de color crema.
2. a. m. i f. Persona que per professió fa d'intermediari en operacions mercantils, en subhastes, en pignoracions, etc., amb percepció d'una comissió o carretatge.
b. m. i f. [ p. ext. ] Crida o nunci, oficial d'un municipi o d'una altra administració pública encarregat de la comunicació o de la difusió d'avisos, de disposicions, etc.
c. m. i f. [ esp. ] Agent comercial.
d. corredor de comerç DRET Agent mediador que intervé en la negociació i la transferència de qualsevol classe d'efectes i de valors públics, industrials i mercantils.
e. corredor de llistes ECON. Persona física o jurídica que actua com a intermediari entre el propietari de llistes de màrqueting i algú altre interessat a llogar-les o comprar-les.
f. corredor d'orella (o de canvis , o de llotja ) HIST. Corredor que intervenia en els contractes de compravenda de productes d'importació i d'exportació, en la negociació de lletres de canvi, en la contractació d'assegurances marítimes i de nolis, en el peritatge de teixits, de naus i de mercaderies, etc.
3. a. m. En un edifici, una nau, etc., peça de pas, llarga i estreta.
b. m. MAR. Part de la coberta de les barques que toca als costats.
c. m. MAR. Espècie de galeria que pot formar-se en la bodega..
d. m. GEOGR. Franja de territori d'un país interior que travessa el d'un altre per a tindre accés a la mar.
e. m. TRANSP. Conjunt d'itineraris que enllacen un punt d'origen amb un de destinació, i dels mitjans de transport amb què es poden recórrer.
f. corredor aeri m. AERON. Ruta aèria, definida per radiobalises, obligatòria per a les aeronaus per raons de densitat de trànsit, de jurisdicció de l'espai aeri, etc.
g. corredor de fum MOT. En les calderes de vapor, conducte per on circulen els gasos procedents de la combustió fins a la ximenera.

corredor (Traducció Valencià-Castellà)

corredor -a adj. i m. i f. 1. corredor -a ( m. i f. ), pasillo.
2. corredor aeri pasillo aéreo.
3. corredor de comerç corredor de comercio.
4. corredor d'orella (o de canvis , o de llotja ) corredor de oreja (o de cambios , o de lonja ).

corredor (Traducció Castellà-Valencià)

corredor -a m. i f. 1. corredor ( adj. i m. i f. ).
2. corredor de comercio corredor de comerç.
3. corredor de oreja (o de cambios , o de lonja ) corredor d'orella (o de canvis , o de llotja ).

Et pot interessar