crisi (Diccionari)

crisi
1. a. f. MED. Canvi brusc en el curs d'una malaltia, de sentit favorable o advers. Crisi respiratòria.
b. f. [ p. ext. ] Situació circumstancialment roïna o difícil d'una persona, una empresa, un assumpte, una política, etc.
2. f. ECON. Pertorbació de l'activitat econòmica per raons inherents al seu funcionament.
3. f. DRET Tràmit pel qual s'autoritza a variar una relació laboral per causes tecnològiques o econòmiques.
4. crisi ministerial POLÍT. Situació en què es troba un ministeri des del moment en què un o diversos membres han presentat la dimissió dels seus càrrecs, fins aquell en què son nomenades les persones que els han de substituir.

crisi (Traducció Valencià-Castellà)

crisi f. 1. crisis.
2. crisi ministerial crisis ministerial.

Et pot interessar