cuan (Traducció Castellà-Valencià)

cuan adv. 1. quant. Nunca sabrás cuan grande es su pesar. ® No sabràs mai quant gran és el seu pesar. Su ayuda es tan generosa cuan inútil para nuestros objetivos. ® La seua ajuda és tan generosa com inútil per als nostres objectius.
2. tan ['<-->85] cuan ['<-->85] tan... com.

cuán (Traducció Castellà-Valencià)

cuán adv. que... que, que en en... de, quant. ¡Cuán largo me ha parecido el día sin ti! ® Que llarg que m'ha paregut el dia sense tu. ¡Cuán bella es! ® Que n'és de bella! ¡Cuán grande ha sido su desengaño! ® Quant gran ha sigut el seu desengany!

Et pot interessar