cuanto (Traducció Castellà-Valencià)

cuanto -ta adj. i pron. 1. [ todo el que ] tot el que, tant -a. Tendrás cuanta ayuda necesites. ® Tindràs tota l'ajuda que necessites. Pondremos cuantos estantes hagan falta. ® Posarem tans estants com calguen.
2. [ todo lo que, todo aquello que ] tot el que. Cuanto antes acabes, antes te irás. ® Com més prompte acabes, més prompte te n'aniràs.
3. [ detrás del verbo ] com més prompte millor, tan prompte com pugues. Tenemos que hacerlo cuanto antes. ® Ho hem de fer com més prompte millor. Cuantos más amigos vengan, más nos divertiremos. ® Com més amics vinguen, més ens divertirem. Te ayudaremos en cuanto necesites. ® T'ajudarem en allò que necessites. En cuanto a su propuesta, tengo que comunicarle que ha sido denegada. ® Quant a la seua proposta, he de comunicar-li que ha sigut denegada. Cuanto más la conozco más me gusta. ® Com més la conec, més m'agrada.
4. cuanto más com més, quant més (o quant i més ).
5. cuanto más ['<-->85] més com més ... més.
6. cuanto más alto, más bruto com més alt, més animal.
7. en cuanto en allò que, en tot allò que, tan prompte com.
8. en cuanto a quant a.
9. unos cuantos uns quants.

cuánto (Traducció Castellà-Valencià)

cuánto -ta 1. adj. [ usado como interrogativo y con la forma de masculino singular ] quant de. ¿Cuánto tiempo queda? ® Quant de temps queda? ¿Cuánto pan necesitas? ® Quant de pa necessites?
2. adj. [ usado como interrogativo y con el resto de formas ] quant -a. ¿Cuánta leche necesitas? ® Quanta llet necessites? ¿Cuántos invitados hay en la fiesta? ® Quants convidats hi ha a la festa?
3. adj. [ usado como ponderativo de cantidad ] que... que. ¡Cuánta gente ha venido! ® Que gent que ha vingut!
4. adj. [ usado como ponderativo de grado o de intensidad ] quin -a... que, que... que. ¡Cuánta suerte tiene! ® Quina sort que té!
5. pr. quant -a. ¿Cuántos seremos a cenar? ® Quants serem a sopar? ¿Cuánto vale? ® Quant val?
6. ¿a cuánto estamos? a quin dia estem?, quin dia és hui?

Et pot interessar