cuc (Diccionari)

cuc
1. m. ZOOL. Terme que s'aplica a un gran nombre d'animals invertebrats amb el cos moll, cilíndric, llarg i prim, generalment contràctil i sovint segmentat.
2. a. m. ZOOL. Terme que s'aplica a un gran nombre d'animals invertebrats, celomats no artròpodes, que actualment són repartits en diversos tàxons.
b. arrossegar-se com un cuc Comportar-se algú d'una manera abjectament servil.
c. com un cuc Vil.
d. cuc de flor ZOOL. Espirògraf.
e. cuc de llum ZOOL. Insecte coleòpter de la família dels lampírids (Lampyris noticula), de formes allargades, que emet una fosforescència d'un to verd brillant.
f. cuc de sang ZOOL. Eunice.
g. cuc de terra ZOOL. Espècie d'anèl·lids oligoquets, en especial els dels gèneres Allolobophora, Eisenia, Lumbricus, Megascolides i Pheretina.
h. cuc del nord ZOOL. Nereis.
i. cuc dels infants ZOOL. Oxiür.
j. cuc dels minaires ZOOL. Ancilòstom.
k. cuc emplomallat ZOOL. Sabel·la.
l. cuc intestinal ZOOL. Qualsevol cuc que habita en l'intestí humà, en particular l'ascàride i l'oxiür.
m. cuc solitari ZOOL. Tènia.
n. fer cucs Expel·lir els cucs intestinals amb l'excrement.
o. matar (o trencar ) el cuc (o el cuquet ) Menjar o beure una miqueta en dejú o fora de les menjades habituals per a fer passar la gana.
p. tindre cucs Tindre por del resultat d'alguna cosa.
q. tindre cucs Patir les molèsties patològiques produïdes pels cucs intestinals.
3. a. m. ZOOL. Terme que s'aplica a un gran nombre de larves d'insectes en la fase d'eruga.
b. cuc de blat ZOOL. Eruga del lepidòpter Tinea granella.
c. cuc de farina ZOOL. Eruga del coleòpter Tenebrio molitor.
d. cuc de la col ZOOL. Eruga del lepidòpter Pieris brassicae (palometa de la col).
e. cuc de les cireres ZOOL. Larva del dípter Rhagoletis cerasi.
f. cuc de seda ZOOL. Eruga del lepidòpter Bombyx morio (palometa de la seda).
4. m. INFORM. Programa que s'infiltra en una xàrcia informàtica, s'hi reproduïx i es propaga als sistemes que hi estan connectats amb l'objectiu d'alterar-los o de destruir-los.
5. cuc de l'orella ANAT. Caragol (de l'orella).

cuc (Traducció Valencià-Castellà)

cuc m. 1. gusano.
2. lombriz.
3. arrossegar-se com un cuc arrastrarse como un gusano.
4. cuc de blat polilla de los granos.
5. cuc de farina gusano de la harina.
6. cuc de la col gusano de la col.
7. cuc de les cireres
8. cuc de l'orella caracol.
9. cuc de llum gusano de luz.
10. cuc de sang
11. cuc de seda gusano de seda.
12. cuc de terra lombriz de tierra.
13. cuc del nord
14. cuc dels infants lombriz, oxiuro.
15. cuc dels minaires anquilostoma.
16. cuc emplomallat sabela.
17. cuc intestinal lombriz intestinal.
18. cuc solitari lombriz solitaria, tenia.
19. fer cucs echar lombrices.
20. fer-se com un cuc hacerse (uno) un ovillo.
21. matar (o trencar ) el cuc (o el cuquet ) matar el gusanillo.
22. tindre cucs tener lombrices, estar en ascuas.

Et pot interessar