cul (Diccionari)

cul
1. a. m. ANAT. Part inferoposterior del tronc sobre la qual descansa el cos quan algú seu.
b. m. [ p. ext. ] Anus.
c. m. [ pop. i p. ext. ] Cul pròpiament dit, més les parts sexuals. Ensenyar el cul.
d. a prendre pel cul! [ vulg. ] Expressió amb què s'envia, rebutja, algú, li desitja mal, etc.
e. anar de cul [ vulg. ] Anar de bòlit, de corcoll.
f. anar de cul arrere (o de cul enrere , o cul endarrere ) Decaure, anar perdent prestigi, força, diners, etc.
g. anar de cul arrere (o de cul enrere , o cul endarrere ) Anar a recules.
h. anar de cul per terra Decaure.
i. anar-se'n cul batut i cara alegre No haver aconseguit allò que es desitjava.
j. arrossegar-se el cul (per un lloc) Anar-hi molt sovint, ser-ne concurrent, assidu.
k. cagar cul per amunt [ vulg. ] Equivocar-se, pifiar-la.
l. cagar per mig cul ( i guardar-se l'altre mig per a la vellesa ) [ vulg. ] Ser extremadament agarrat.
m. caure de cul Ser fortament impressionat per una notícia inesperada, la visió d'alguna cosa, etc.
n. confondre el cul amb les témpores No tindre idees clares.
o. cul de (alguna cosa) El més ínfim en una categoria.
p. cul de gallina Arruga d'un sargit o pedaç.
q. de cul per terra En orris.
r. donar (o prendre ) pel cul [ vulg. ] Practicar un coit anal.
s. fer caure de cul Causar gran sorpresa una cosa, produir una gran impressió.
t. ficar-se la llengua al cul (o dins del cul ) [ vulg. ] Callar.
u. fica-t'ho (o fique-s'ho, o fiqueu-vos-ho, o que s'ho fique, o que s'ho fiquen ) al cul! [ vulg. ] Expressió amb què es manifesta menyspreu per una cosa que oferix o té algú altre.
v. haver de fer cagar molts culs [ vulg. ] Haver de mantindre molta gent.
w. llepar (o besar ) el cul (a algú) [ vulg. ] Mostrar-se baixament servil.
x. mullar-se el cul (en un assumpte) Posar-s'hi a fons, comprometre-s'hi.
y. no haver vist culs en finestra Admirar-se de coses naturals.
z. no tindre cul (o no tindre cul per a seure ) Dit d'una persona bellugadissa.
aa. passar-se pel cul (una cosa) [ vulg. ] Menysprear-la absolutament, no fer-ne cas de manera molt ostensible.
ab. perdre el cul (per algú o per alguna cosa) [ vulg. ] Tindre-hi molt d'interés.
ac. posar el cul com una tomaca Pegar una palissa.
ad. posar-se de cul a la paret Mantindre's en una actitud contrària.
ae. posar-s'hi de cul Prendre una actitud negativa en alguna cosa.
af. quedar cul batut i cara alegre Avindre's a ser perjudicat o burlat.
ag. saber fer de tot, fora culs d'olla Aparentar saber més del que en realitat se sap.
ah. ser ( un ) cul obert Qui no tanca les portes en passar.
ai. ser (o paréixer ) el cul d'en Jaumet No parar en torreta.
aj. ser cul i camisa Avindre's, ajuntar-se.
ak. ser cul i merda [ desp. ] Ser inseparables dos persones, ser carn i ungla.
al. ser un cul de taverna (o de café ) [ desp. ] Dit d'una persona que concorre assíduament a la taverna (o al café).
am. ser un cul d'església [ desp. ] Dit d'una persona que va molt sovint a l'església.
an. ser un donat pel cul Ser la persona que rep les reprensions d'un altre.
ao. ser un donat pel cul Ser un serf.
ap. tindre el cul llogat Ser empleat d'algú, dependre d'algú.
aq. tindre el cul pelat (de fer una cosa) Haver-la feta molt moltes vegades, tindre-hi molta pràctica.
ar. tocar el cul (a un xiquet) Castigar-lo pegant-li a les anques.
as. ull (o forat ) del cul [ pop. ] Anus.
2. a. m. [ p. ext. ] Part posterior d'una cosa. El cul d'uns pantalons, d'un cotxe, d'un vaixell.
b. de cul Del costat considerat menys important . Fica el cotxe de cul, i així podràs eixir millor després.
3. a. m. [ p. ext. ] Part inferior d'una cosa. Un ciri amb el cul pintat de roig.
b. m. [ p. ext. i esp. ] Fons, part inferior, d'un recipient. El cul d'un got, d'una botella, d'un sac.
c. m. Part que queda d'una cosa quan s'ha acabat o s'ha consumit quasi totalment. Un cul de tela. Un cul de vi. Un cul de ciri.
d. m. Només n'ha deixat un cul de got.
e. al cul del sac es troben les molles Al final d'una acció se'n veu el resultat.
f. cul de got [ pop. ] Pedra falsa o d'escàs valor.
g. dir cul d'olla (a algú) Insultar-lo.
4. a. m. [ p. ext. ] Racó, part extrema on es considera que acaba un lloc, un espai.
b. cul de món Lloc remot, aïllat.
5. m. Part d'un seient on reposa el cul. El cul d'estes cadires és massa dur.

cul (Traducció Valencià-Castellà)

cul m. 1. culo, tafanario.
2. a prendre pel cul! ¡a tomar por el culo1.
3. al cul del sac es troben les molles al fin se canta la gloria.
4. anar de cul ir de cabeza, ir de coronilla, ir de cráneo.
5. anar de cul arrere (o de cul enrere , o cul endarrere ) andar de culo, ir de capa caída.
6. anar de cul per terra ir de capa caída.
7. anar-se'n cul batut i cara alegre irse con las manos vacías.
8. arrossegar-se el cul (per un lloc) ir con frecuencia a.
9. cagar cul per amunt
10. cagar per mig cul (i guardar-se l'altre mig per a la vellesa)
11. caure de cul caerse de culo.
12. confondre el cul amb les témpores confundir el culo con las témporas.
13. cul de
14. cul de gallina culo de gallina.
15. cul de got culo de vaso.
16. cul de món culo del mundo.
17. de cul
18. de cul per terra irse al traste.
19. dir cul d'olla poner a caldo.
20. donar (o prendre ) pel cul dar (o tomar ) por el culo.
21. fer caure de cul tirar (o tumbar ) de espaldas, caerse de culo.
22. ficar-se la llengua al cul (o dins del cul ) no decir ni mu.
23. fica-t'ho (o fique-s'ho , o fiqueu-vos-ho , o que s'ho fique , o que s'ho fiquen ) ¡métetelo (o métaselo ) en el culo (o donde te (o le ) quepa).
24. haver de fer cagar molts culs tener muchas bocas que alimentar.
25. llepar (o besar ) el cul (a algú) besar (o lamer ) el culo.
26. mullar-se el cul (en un assumpte) meter las manos (en una cosa).
27. no haver vist culs en finestra
28. no tindre cul (o no tindre cul per a seure ) ser un culo de mal asiento.
29. passar-se pel cul (una cosa) pasarse (algo) por la entrepierna.
30. perdre el cul (per algú o per alguna cosa) perder el culo.
31. posar el cul com una tomaca moler a palos.
32. posar-se de cul a la paret cerrarse en banda.
33. posar-s'hi de cul
34. quedar cul batut i cara alegre
35. saber fer de tot, fora culs d'olla
36. ser (o paréixer ) el cul d'en Jaumet ser un culo de mal asiento.
37. ser (un) cul obert
38. ser cul i camisa
39. ser cul i merda ser uña y carne, ser uña y carne.
40. ser un cul de taverna (o de café ) frecuentar las tabernas.
41. ser un cul d'església ser un tragasantos.
42. ser un donat pel cul
43. tindre el cul llogat
44. tindre el cul pelat tener mucha práctica.
45. tocar el cul dar una azotaina (o una zurra ).
46. ull (o forat ) del cul ojo del culo.

Et pot interessar