curt (Diccionari)

curt -a
1. a. adj. De poca llargària. Un fil curt. Cabells curts. Pantalons curts. Va agarrar el camí més curt.
b. adj. [ esp. ] D'una llargària menor que la normal. Té els braços curts.
c. adj. [ esp. ] D'una llargària insuficient. Necessitem una altra corda; esta és curta.
d. anar curt Dur el vestit curt. Li agrada anar curta.
e. anar curt No anar justa a algú una peça de vestir pel fet de ser massa curta. La camisa et va curta.
f. lligar (o fermar ) curt Reprimir algú deixant-li poca llibertat o pocs recursos.
g. quedar-se curt Limitar-se.
2. a. adj. [ p. ext. ] Escàs, insuficient. Té una paga curta.
b. fer (o tallar ) curt Resultar errat per defecte un càlcul, una previsió. Compra més pa o farem curt.
c. fer curt com el de Betxí No fer bones previsions.
3. a. adj. [ fig. ] Que no té alguna cosa, que la té en una quantitat o un grau insuficient.
b. anar curt (o curt de diners, o de pistrincs, etc.) Tindre pocs diners. Sempre va curt.
c. curt de vista Miop.
d. ser curt (o curt d'enteniment, o de gambals, etc.) Tindre poca intel·ligència.
e. ser curt de mans Dit de la persona que fa poca faena.
4. adj. [ p. ext. ] De poca duració, breu. Fer un discurs curt. Una vocal curta.
5. m. DANSA En algunes danses, passos i punts que en el contrapàs s'executen cap a la dreta en sèries de tres.
6. m. pl. TRANSP. Llums curts.
7. m. AUDIOVIS. Curtmetratge.
8. a la curta o a la llarga Indefectiblement.

curt (Traducció Valencià-Castellà)

curt -a adj. 1. corto -ta, cegato -ta. És curt de vista. ® Es cegato.
2. a la curta o a la llarga a la corta o a la larga.
3. anar curt quedar corto.
4. anar curt (o curt de diners , o de pistrincs, andar mal (o corto ) de dinero.
5. curt de vista corto de vista.
6. fer (o tallar ) quedarse corto.
7. lligar (o fermar ) atar corto.
8. quedar-se curt quedarse corto.
9. ser curt (o curt d'enteniment , o de gambals, etc. ) ser corto (o corto de entendimiento ).
10. ser curt de mans ser un vago, ser un haragán (o un vago ), ser un vago, ser un haragán (o un vago ).

Et pot interessar