damnar (Diccionari)

damnar
1. a. v. tr. REL. Condemnar a les penes eternes. Déu damnarà els rèprobes.
b. v. pron. REL. Si pequeu, vos damnareu.
c. fer damnar REL. Fer caure (algú) en damnació, en pecat mortal. Seria capaç de fer damnar el mateix sant Vicent.
2. v. tr. DRET Anul·lar, donar per nul (un contracte, una clàusula, etc.).

Et pot interessar