davant (Diccionari)

davant
1. a. adv. i prep. Indica posició en la part de la cara o en aquella part cap a la qual s'avança. Davant del mercat hi ha un jardí. Era davant de mi. El pilot número 10 va passar davant.
b. adv. i prep. [ p. ext. ] Abans de, precedint immediatament. La lletra 'a' va davant de la 'b' en l'orde alfabètic.
c. adv. i prep. [ fig. ] Indica preeminència. L'atleta valencià anava davant de la carrera.
d. adv. i prep. [ esp. ] Indica posició enfront d'algú per a detindre'l o impedir-li fer alguna cosa. El defensa es va posar davant del contrari per a parar-lo.
e. agarrar (algú) per davant Sentir antipatia per alguna persona.
f. al davant ( de ) En la posició cap a la qual es mira o es camina.
g. al davant ( de ) En presència, personalment.
h. al davant ( de ) Precedint.
i. al davant ( de ) Dirigint.
j. al davant Davant. Avança'l i situa't al davant de la caravana.
k. davant per davant Donant-se la cara una persona o una cosa amb una altra. Ell viu davant per davant meu.
l. posar-se al davant de Prendre la direcció d'un assumpte.
m. traure's de davant Desfer-se d'una persona molesta.
n. traure's de davant Acabar una faena.
2. adv. i prep. Respecte a una persona o una cosa, indica posició en el cantó on es troba algú. El tren passa per davant del teu poble.
3. a. adv. i prep. En presència. Fins i tot malparlava d'ell davant seu.
b. adv. i prep. Comparéixer davant del tribunal.
c. adv. i prep. [ fig. ] Tots els hòmens són iguals davant de Déu.
d. adv. i prep. [ fig. ] No van fugir mai davant de l'enemic.
4. a. m. Part anterior d'una cosa. Les rodes del davant.
b. m. [ esp. ] Pit. Té un bon davant.
5. m. MAR. Aparell format per un bossell i un cap.

davant (Traducció Valencià-Castellà)

davant adv. i prep. 1. delante, delante de, enfrente, enfrente de.
2. [ abans de ] delante, delante de.
3. [ figuradament, indicant preeminència ] al frente, en cabeza, delante.
4. [ enfront ] enfrente (o enfrente de , o frente a ), delante (o delante de ).
5. [ al mateix cantó ] delante, por delante de, enfrente de.
6. [ en presència ] ante, delante.
7. frontero.
8. agarrar (algú) per davant
9. al davant delante.
10. al davant (de) delante de.
11. davant per davant frente por frente (frente a frente), cara a cara.
12. posar-se al davant de ponerse al frente.
13. traure's de davant quitar (alguna cosa) de delante (o la vista ).

Et pot interessar