densitat (Diccionari)

densitat
1. f. Qualitat de dens.
2. a. f. Qualitat mesurable de dens, quantitat o nombre d'alguna cosa per unitat de mesura. Densitat de població.
b. f. FÍS. Quantitat de massa per unitat de volum.
c. f. FOTOGR. Quantitat de color en una imatge cromàtica.
d. densitat crítica COSMOL. Densitat mínima necessària perquè l'univers no prosseguisca indefinidament la seua expansió, sinó que es torne a contraure pels efectes de la gravitació.
e. densitat de càrrega elèctrica ELECTR. Quantitat d'electricitat per unitat d'àrea de volum o de longitud.
f. densitat de registrament INFORM. Nombre relatiu de bits continguts en una certa dimensió lineal o superficial d'un mitjà d'emmagatzematge o representació. Alta densitat. Doble densitat.
g. densitat d'un corrent elèctric ELECTR. Quantitat de corrent que travessa la unitat d'àrea de la secció transversal d'un conductor.
h. densitat òptica ÒPT. Absorbància d'un cos transmissor de la llum.

densitat (Traducció Valencià-Castellà)

densitat f. 1. densidad.
2. densitat crítica
3. densitat de càrrega elèctrica
4. densitat de registrament
5. densitat d'un corrent elèctric
6. densitat òptica densidad óptica.

Et pot interessar