depuració (Diccionari)

depuració
1. f. Acció o efecte de depurar.
2. f. ALIM. Operació industrial consistent a eliminar el contingut de microorganismes, que a vegades poden ser patògens, que acumulen els mol·luscs criats en aigües marines contaminades.
3. f. POLÍT. Acció política encaminada a mantindre i a garantir l'homogeneïtat politicoideològica d'un règim polític per mitjà de l'eliminació dels membres considerats perillosos i desafectes.
4. f. INFORM. Procés de detecció, aïllament i eliminació dels errors presents en un programa o de les fallades d'un sistema informàtic.

depuració (Traducció Valencià-Castellà)

depuració f. depuración.

Et pot interessar