desigual (Diccionari)

desigual
1. adj. No igual a una altra cosa. Estes dos persones reben un tractament desigual. Han repartit els beneficis en quantitats desiguals.
2. a. adj. No igual en si mateix. Una interpretació desigual. Una producció desigual. Una veu desigual.
b. adj. Desproporcionat, dit d'un conjunt, una contesa, etc., que presenta falta d'igualtat entre les parts. Un combat desigual. Un matrimoni desigual.

desigual (Traducció Valencià-Castellà)

desigual adj. desigual, serrátil.

desigual (Traducció Castellà-Valencià)

desigual adj. 1. desigual.
2. salir desigual no eixir igual.

Et pot interessar