diagrama (Diccionari)

diagrama
1. m. Representació gràfica d'un fenomen, d'una llei o de la distribució de les parts d'una cosa.
2. a. diagrama ombrotèrmic BOT./METEOR. Diagrama que relaciona gràficament la temperatura amb la precipitació.
b. diagrama termodinàmic Diagrama que representa l'estat termodinàmic d'un sistema.
3. diagrama circular (o de pastís , o de sectors ) Representació gràfica de la distribució de freqüències o de probabilitat d'una variable per mitjà d'un cercle o un semicercle dividit en sectors d'àrees proporcionals a les freqüències o a la probabilitat amb què es presenten les diverses categories de la variable.
4. diagrama de blocs ELECTRÒN./ENG. Representació gràfica d'un sistema, sovint electrònic, on figuren els seus elements o parts constituents, les funcions que exercixen i la seua interacció, i que és representada per línies que unixen estos elements.
5. diagrama de caixa ESTAD. Representació gràfica de la distribució de freqüències o de probabilitat d'una variable per mitjà d'un rectangle que emmarca les freqüències o probabilitats compreses entre el percentil 25 i el percentil 75 i que està dividit per una línia que representa la mediana, coincident amb el percentil 50.
6. diagrama floral BOT. Expressió convencional, equivalent a un tall transversal idealitzat, en què es representen per projecció les diferents peces de la flor.

diagrama (Traducció Valencià-Castellà)

diagrama m. 1. diagrama.
2. diagrama de blocs
3. diagrama floral diagrama floral.
4. diagrama ombrotèrmic
5. diagrama termodinàmic diagrama termodinámico.

diagrama (Traducció Castellà-Valencià)

diagrama m. 1. diagrama.
2. diagrama floral diagrama floral.
3. diagrama termodinámico diagrama termodinàmic.

Et pot interessar