diazo- (Diccionari)

diazo-
Prefix usat per a formar noms de composts que contenen el grup N [dn<-->5] 2 .

Et pot interessar