diner (Diccionari)

diner 1
1. m. NUMISM. Denari.
2. m. NUMISM. Nom de diferents monedes antigues.
3. m. Moneda en general.
4. a. m. Porció o quantitat d'una cosa que val un diner. Anaren a comprar dos diners de pa.
b. diners de nous A Menorca, estrenes amb què els padrins, els iaios, etc., obsequien la gent menuda de la família la diada de Nadal.
5. a. m. ECON. [usat generalment en plural] Contrapartida, generalment acceptada, en la compravenda de béns i de servicis.
b. m. [usat generalment en plural] Suma de moneda. Tindre diners, guanyar diners.
c. m. [usat generalment en plural] Riquesa. És gent de diners.
d. anar a (o no valdre ) cap diner Anar a un preu molt baix o no valdre quasi res.
e. diner fa (o crida ) diner (o diners fan [o criden ] diners ) Expressions que indiquen que posseir prou diners és la base per a fer-ne més.
f. diner negre Diner no declarat, de procedència il·legal o fraudulenta.
g. diner viu Diners comptants.
h. diners comptants Diners efectius.
i. dir-ne cent per un diner Dir el nom del porc a algú.
j. donar (una cosa) per un diner Considerar-la insignificant.
k. fer diners Guanyar molts diners.
l. no donar un (o ni un ) diner de (o per ) (una cosa o una persona) Considerar-la perduda.
m. no poder-se pagar amb diners Ser molt valuós.
n. per cap diner De cap manera.
o. per cap diner Molt barat.
p. saber (algú) amb qui es juga els diners Conéixer la importància de l'oponent, o d'aquells amb qui cal relacionar-se.
q. ser diners segurs (o diners comptats ) Ser molt clara una cosa, no presentar perills ni problemes.
r. tindre bon diner (o mal diner ) Ser bon (o mal) pagador.
s. tindre diners (o tindre diners llargs ) Tindre molts diners; ser ric.
t. tocar diners Cobrar diners.
6. diner electrònic ECON. Diner que s'emmagatzema en suport electrònic i que es fa servir com a sistema de pagament.

diner (Traducció Valencià-Castellà)

diner m. 1. dinero.
2. anar a (o no valdre ) cap diner estar regalado (o tirado ).
3. diner fa (o crida ) diner (o diners fan [o criden] diners ) dinero llama dinero.
4. diner negre dinero negro.
5. diner viu dinero al contado.
6. diners comptants dinero contante y sonante, dinero contante (o contante y sonante ).
7. diners de nous
8. dir-ne cent per un diner poner verde (a una persona).
9. donar (una cosa) per un diner
10. fer diners hacer dinero.
11. no donar un (o ni un ) cèntim de (o per ) (una cosa o una persona) no dar ni cinco por (o ni un duro por ).
12. no poder-se pagar amb diners no tener precio (una persona o una cosa).
13. per cap diner a ningún precio, por nada del mundo.
14. saber amb qui es juga els diners saber (uno) el terreno que pisa, saber (una persona) con qué buey (o bueyes ) ara.
15. ser diners segurs (o diners comptats ) ser habas contadas.
16. tindre bon diner (o mal diner ) ser buen (o mal ) pagador.
17. tindre diners (o tindre diners llargs ) tener dinero (o mucho dinero ).
18. tocar diners cobrar dinero.

Et pot interessar