dins (Diccionari)

dins
1. a. adv. Respecte a un espai limitat, indica situació en un punt interior o no superficial d'este espai. Dins del calaix. Córrer per dins dels sembrats. Som dins de la cova.
b. adv. [ p. ext. ] Podem incloure esta esmena dins de les seues propostes.
c. adv. [ fig. ] Viu dins del seu cor.
d. adv. [usat generalment com a preposició ] Respecte a un període de temps, indica ocurrència en un temps comprés entre els seus moments inicial i final. Dins del segle xv es van escriure importants obres literàries a València.
e. dins de D'ací a.
f. dins de poc D'ací a.
g. pels dins Internament.
h. portar alguna cosa a dins Tindre un sentiment o aptitud connatural.
2. a. m. Part interior d'una cosa.
b. pels dins Internament.

dins (Traducció Valencià-Castellà)

dins adv. 1. dentro, adentro.
2. dins de dentro de.
3. dins de poc dentro de poco.
4. pels dins Intern
5. per dins por dentro.
6. portar alguna cosa a dins

Et pot interessar