document (Diccionari)

document
1. m. DIPL. Segons la moderna teoria de la informació o documentalisme en sentit ampli, qualsevol font de dades recuperables en el temps i en l'espai.
2. a. document autèntic DRET Document públic.
b. document de crèdit DRET Document que atorga al posseïdor legítim el dret a obtindre la prestació que hi va continguda, en el moment del seu venciment.
c. document públic DRET Document autoritzat per un notari o funcionari públic competent.
3. document d'identitat Document acreditatiu de la personalitat individual.

document (Traducció Valencià-Castellà)

document m. 1. documento.
2. document autèntic documento público.
3. document de crèdit documento de crédito.
4. document d'identitat documento de identidad.
5. document públic documento público.

Et pot interessar