economia (Diccionari)

economia
1. f. ECON. Administració ordenada dels béns d'una comunitat.
2. a. f. ECON. Configuració del funcionament d'un sistema econòmic.
b. economia de guerra ECON. Sistema productiu d'un país en situació d'excepció, en què totes les forces productives es posen en funció de les necessitats bèl·liques.
c. economia de mercat ECON. Sistema econòmic en el qual els preus es regulen en funció de l'oferta i la demanda.
d. economia oberta ECON. Sistema econòmic en el qual les transaccions comercials exteriors ocupen un lloc important.
e. economia social de mercat ECON. Forma de gestió del capitalisme que establix com a objectiu de l'Estat facilitar el règim de lliure competència, mantenint-lo, però, al marge de la producció.
f. economia tancada ECON. Sistema econòmic que no té cap classe d'intercanvi amb l'exterior.
g. economies d'escala ECON. Resultants de l'optimització del volum de producció.
3. f. ECON. Ciència que estudia les lleis que regulen la producció, distribució i consum de la riquesa.
4. f. pl. ECON. Administració i ordenació dels ingressos i les despeses de la manera més adequada .
5. a. f. Moderació en les despeses. Administrar una casa amb economia.
b. f. Reducció de les despeses, especialment les inútils.
6. a. f. Sistema de regles i principis que regulen l'organització i el funcionament d'alguna cosa.
b. f. BIOL. Adequació i ordenació dels òrgans i les funcions vitals pel que fa als processos catabòlics i anabòlics del ser viu.
c. f. BÍBLIA/TEOL. Pla salvífic concebut i dut a terme per Déu en una història que culmina en Crist.
d. f. MED. Conjunt dels aparells orgànics amb les lleis i les funcions que els regulen.

economia (Traducció Valencià-Castellà)

economia f. 1. economía.
2. economia de guerra economía de guerra.
3. economia de mercat economía de mercado.
4. economia oberta economía abierta.
5. economia social de mercat economía social de mercado.
6. economia tancada economía cerrada.
7. economies d'escala economías de escala.

economía (Traducció Castellà-Valencià)

economía f. 1. economia.
2. economía abierta economia oberta.
3. economía cerrada economia tancada.
4. economía de guerra economia de guerra.
5. economía de mercado economia de mercat.
6. economía de provecho economia de profit.
7. economía del bienestar economia del benestar.
8. economía social de mercado economia social de mercat.
9. economías de escala economies d'escala.

Et pot interessar