edat (Diccionari)

edat
1. a. f. Temps transcorregut des del naixement d'un ser viu fins a un moment concret. El seu fill té trenta anys d'edat.
b. d'edat (o de molta edat ) Que fa molts anys que viu.
c. estructura d'edats DEMOGR. Disposició de la població en grups segons l'edat.
d. l'edat de Crist Trenta-tres anys.
e. tindre l'edat del món Ser molt vell.
2. a. f. [ p. ext. ] Duració d'una cosa. L'edat d'un monument, d'un personatge de ficció, d'un llibre, etc.
b. f. [ p. ext. ] GEOL. Temps que ha passat des de la formació d'un material o esdeveniment geològic.
3. a. f. Qualsevol període en què es considera dividida la vida humana. La primera edat. L'última edat. Cada edat té unes manies.
b. de bona edat Edat en què una persona no ha entrat encara en la vellesa.
c. edat avançada Últim període de la vida d'una persona.
d. edat caduca Últim període de la vida en què es perden les facultats.
e. edat de la poca-solta [ pop. ] Adolescència.
f. edat escolar Edat compresa entre el començament dels estudis fins a l'edat assenyalada legalment per a poder treballar.
g. edat madura Període de la vida compresa entre el final de la joventut i el començament de la vellesa.
h. edat sèptima [ ant. ] Període de la vida que passa dels setanta anys.
i. mitjana edat Període de la vida intermèdia entre la joventut i la vellesa.
j. tercera edat Últim període de la vida humana.
k. tercera edat Col·lectiu de persones que es troben en el període de la vida en què cessen les activitats professionals.
4. a. f. Qualsevol dels períodes en què es considera dividida la història i la prehistòria. Edat de pedra, del bronze, del ferro. Edat antiga, mitjana, moderna.
b. f. MIT. Cada un dels períodes en què els antics dividien el món: l'edat d'or, la de plata, la de coure i la de ferro.
c. edat d'or Període de gran esplendor de les arts, les ciències i la cultura d'un poble.
5. edat mental PSIC. Grau de desenrotllament intel·lectual d'una persona, determinat per tests d'intel·ligència.

edat (Traducció Valencià-Castellà)

edat f. 1. edad.
2. de bona edat de edad madura.
3. d'edat (o de molta edat ) de edad, de edad avanzada.
4. edat avançada edad avanzada.
5. edat caduca edad caduca.
6. edat de la poca-solta edad del pavo.
7. edat d'or edad de oro.
8. edat escolar edad escolar.
9. edat madura edad madura.
10. edat mental edad mental.
11. edat sèptima tercera edad.
12. estructura d'edats estructura de edades.
13. l'edat de Crist la edad de Cristo.
14. mitjana edat mediana edad.
15. tercera edat tercera edad.
16. tindre l'edat del món ser más viejo que Matusalén.

Et pot interessar