eixamorar (Diccionari)

eixamorar
1. a. v. tr. Eixugar, llevar la humitat (d'alguna cosa). Cal eixamorar l'herba dallada abans d'empilar-la.
b. v. pron. Si estens la roba ara, abans de fer-se de nit ja s'haurà eixamorat.
2. a. v. tr. Humitejar parcialment, mig remullar.
b. v. tr. Introduir-se a poc a poc un líquid pels foradets (d'un cos sec) humitejant-lo.

Et pot interessar