els ... de les quals (Traducció Valencià-Castellà)

els ... de les quals cuyo -ya ( pronombre ). Són els hòmens amb els ideals dels quals m'identifique. ® Son los hombres con cuyos ideales me identifico. Va visitar diversos palaus a les sales dels quals hi havia molts quadros. ® Visitó varios palacios en cuyas salas había muchos cuadros.

Et pot interessar