ençà (Diccionari)

ençà
1. adv. Cap ací, en direcció on és. Han venut tots els terrenys de la carretera ençà. Fes-te ençà!
2. adv. Cap al temps present, a partir d'un moment passat. No l'he vist de dijous ençà. De llavors ençà han canviat les coses. D'un quant temps ençà ja no pareix el mateix.
3. de quan ençà? Expressió de sorpresa davant d'un fet irregular.
4. d'ençà Des. D'ençà d'aquell dia. D'ençà que és fora.
5. ençà i enllà A un costat i a un altre. Mirar ençà i enllà. He perdut tot el dia anant ençà i enllà!

Et pot interessar