enceb (Diccionari)

enceb
1. m. ARM./EXPL. Quantitat xicoteta de material explosiu, molt sensible, que inclou una metxa, una resistència elèctrica o uns elèctrodes que produïxen l'explosió.
2. m. HIDR. Quantitat de líquid necessària per a produir l'encebament d'un òrgan de bombament.
3. m. INFORM. Enceb de càrrega.
4. enceb de càrrega INFORM. Sistema operatiu que en carrega un altre més general, útil o complex, i que sol ser superposat una vegada fet el treball.

Et pot interessar