endavant (Diccionari)

endavant
1. a. adv. Cap a la banda que està davant d'algú. Fer un pas endavant.
b. adv. Més o menys lluny cap a la banda que està davant d'algú. Anar més endavant.
c. anar endavant Progressar.
d. endavant! Exclamació que s'usa per a encoratjar a prosseguir una cosa començada.
2. a. adv. Vers el temps venidor. Més endavant, ja parlarem d'això!
b. d'ara endavant (o de hui endavant , o en endavant ) Des d'ara.
3. per endavant Anticipadament.

endavant (Traducció Valencià-Castellà)

endavant adv. 1. adelante, adentro.
2. anar endavant ir adelante, salir (o sacar ) adelante.
3. d'ara endavant (o de hui endavant , o en endavant ) de ahora en adelante (o desde ahora ), de hoy en adelante.
4. endavant! ¡adelante!
5. per endavant por anticipado.

Et pot interessar