enfaixar (Diccionari)

enfaixar
1. a. v. tr. Faixar-se.
b. v. tr. [ esp. ] Enrotllar (al voltant d'un pal, un rem, etc.), una corda, un cordell, etc., formant diferents espires i de manera que en tape un tros a tall de faixa.
2. v. pron. Faixar-se.

Et pot interessar