enfora (Diccionari)

enfora
1. a. adv. Cap a la banda de fora. El balcó ix massa enfora de la fatxada.
b. adv. Més o menys lluny en esta direcció. El terreny d'ells es troba més enfora que el nostre.
c. adv. Lluny. L'any que ve anirem més enfora.
2. a l'enfora de (o enfora de ) Exceptuant.
3. de (algú, algún lloc, etc.) enfora Exceptuant. I, del veí enfora, tots compartiren els costs.

Et pot interessar