engaltar (Diccionari)

engaltar
1. a. v. tr. Acostar (el fusell o l'escopeta) a la galta per a apuntar l'arma.
b. v. tr. [ fig. ] Dir (alguna cosa ofensiva) sense miraments. Ell les diu sense engaltar.
2. v. tr. CONSTR. Formar (el parament d'un mur).

Et pot interessar