entreguerres (Diccionari)

entreguerres
d'entreguerres loc. Dins del període transcorregut entre dos guerres successives.

Et pot interessar