equitable (Diccionari)

equitable
1. adj. Que actua amb equitat. Un jutge equitable.
2. adj. Conforme a l'equitat. Un juí equitable. Preus equitables.

Et pot interessar