escaldufar (Diccionari)

escaldufar
1. a. v. tr. Escaldar, coure, superficialment.
b. v. pron. Escaldar-se.
2. v. tr. [ fig. ] Mig fer (alguna cosa).

Et pot interessar