escatinyar (Diccionari)

escatinyar
v. tr. Escarbotar, rascar. Quin desfici, les gallines! Es passen la vida escatinyant la terra.

Et pot interessar