escatir (Diccionari)

escatir
1. a. v. tr. Tallar (una cosa supèrflua, no aprofitable, etc.).
b. v. tr. AGR. Esporgar.
2. a. v. tr. Buscar d'aclarir (alguna cosa) discutint o indagant. Ja fa temps que els historiadors n'escateixen les causes.
b. v. tr. Dilucidar. Encara no han pogut escatir qui ho ha fet.

Et pot interessar