escatocol (Diccionari)

escatocol
m. DIPL. Part final d'un document, on consta la data i que conté els noms dels atorgadors i dels testimonis, la firma i el segell.

Et pot interessar