escoftàlmid (Diccionari)

escoftàlmid
1. m. sing. ZOOL. Peix de la família dels escoftàlmids.
2. m. pl. ZOOL. Família de peixos de l'orde dels pleuronectiformes, de cos romboïdal arredonit, amb la boca gran i els ulls en el cantó esquerre.

Et pot interessar