escrúpol (Diccionari)

escrúpol
1. a. m. Part molt menuda d'una cosa.
b. m. Pes, temps, etc., molt xicotet, pres com a unitat.
c. m. [ ant. i esp. ] ASTR./METROL. Cada un dels minuts en què es dividix un grau de cercle.
d. m. [ ant. i esp. ] METROL./FARM. Unitat de pes que consta de 24 grans i és equivalent a 1 / [dn<-->5] 24 d'unça.
2. a. m. [ fig. ] Dubte, preocupació moral, per una cosa poc important. Trau-te este escrúpol del cap!
b. m. [ fig. ] [usat generalment en plural] Aprensió, fre que posa la consciència, a obrar o decidir, per por que l'acció duta a terme siga immoral, injusta, il·lícita, etc. Una persona sense escrúpols. Té escrúpols religiosos.
c. m. [ fig. ] Fàstic, aprensió. Li fa escrúpol menjar en aquell restaurant.

escrúpol (Traducció Valencià-Castellà)

escrúpol m. escrúpulo.

Et pot interessar