espai (Diccionari)

espai
1. a. m. FILOS. Medi que es representa en principi com a il·limitat, continu i tridimensional i com a continent de tots els objectes sensibles, dins del qual estos poden canviar de posició.
b. m. GEOM. Medi de referència indefinit de tres dimensions, l'estudi del qual és objecte de la geometria clàssica.
c. espai aeri AERON. Part de l'atmosfera on té lloc el vol de les aeronaus.
d. espai còsmic ASTR. Espai sideral.
e. espai planetari ASTR. Espai que conté els plans de les òrbites que recorren els planetes entorn del Sol.
f. espai sideral ASTR. Espai que hi ha més enllà de l'atmosfera terrestre.
2. a. m. Extensió limitada per dos o més costats. En poc d'espai viuen amuntonades moltes famílies. Este moble ocupa massa espai.
b. m. [ p. anal. ] Porció de temps. Ho hem de fer en l'espai d'una hora. Vam caminar per espai de tres hores. M'han donat espai fins al dimecres per a entregar-lo.
c. m. INFORM. Caràcter representat gràficament en blanc.
d. m. GRÀF. Buit de lletres, paraules o línies.
e. m. MÚS. Separació existent entre dos línies consecutives del pentagrama.
3. m. ARQUIT. Extensió relativa a l'obra arquitectònica.
4. a. m. GEOGR./ECON. Suport de les relacions entre els sistemes físic i humà, objecte de la geografia i d'una part de l'economia.
b. espai vital SOCIOL./POLÍT. Superfície necessària perquè un grup, un poble, una nació, etc., puguen viure, segons el que es considere com a població òptima i d'acord amb les seues necessitats bàsiques.
5. a. m. GRÀF. Peça de metall de diverses grossàries, fosa segons el cos al qual pertany i d'alçada inferior a la del tipus.
b. espai de falca GRÀF. Espaiador.
c. espai de pèl GRÀF. Peça d'acer o llautó que s'utilitza en la composició mecànica per a espaiar les lletres.
6. m. TEATRE Lloc en el qual es desenrotlla una acció dramàtica.
7. m. TELECOM. Cada una de les parts que componen un programa de ràdio o televisió.
8. m. Camp de percepció d'un òrgan sensorial. Espai visual. Espai perceptiu.
9. m. ANAT. Regió, cavitat determinada. Espai interossi.
10. a. adv. Lentament. No vages tan espai, que no arribarem mai.
b. a espai (o d'espai ) A poc a poc, lentament. Fes-ho a espai, no siga cosa que t'equivoques.
c. a poc d'espai (o a poc espai ) Al cap de poc de temps.
11. espai vital PSIC. Camp psicològic que inclou l'individu i el seu entorn.

espai (Traducció Valencià-Castellà)

espai m. 1. espacio, lado.
2. a espai (o d'espai ) despacio.
3. a poc d'espai (o a poc espai ) al rato, al poco rato.
4. espai aeri espacio aéreo.
5. espai còsmic espacio cósmico.
6. espai de falca espaciador.
7. espai de pèl espacio de pelo.
8. espai planetari espacio planetario.
9. espai sideral espacio sidéreo.
10. espai vital espacio vital.

Et pot interessar