espaiador (Diccionari)

espaiador
1. m. GRÀF. Peça d'acer que s'utilitza en la composició mecànica, formada per una falca amb els cantells bisellats, pels quals es desplaça una corredora en forma de matriu.
2. m. OFICINA Mecanisme de la màquina d'escriure que permet fer córrer un o més espais al carro que porta el paper sense marcar cap caràcter tipogràfic.

Et pot interessar