espasa (Diccionari)

espasa
1. a. f. ARM. Arma ofensiva formada per una llarga fulla tallant i punxant, d'un o dos talls, recta o corbada, i una empunyadura, amb guardamà o sense, on s'agarra la mà, o les dos mans, per al seu maneig. Ventar l'espasa. Desembainar l'espasa. Espasa en mà. Qui a espasa mata a espasa mor.
b. estar entre l'espasa i la paret Trobar-se en una situació difícil de la qual no es pot eixir.
c. passar a espasa Passar matant amb l'espasa.
d. posar l'espasa al servici de (algú) Posar-se al servici d'algú, defendre algú.
e. retre l'espasa Declarar-se vençut i constituir-se presoner del vencedor.
2. a. f. [ p. ext. ] Persona apta al maneig de l'espasa. És la millor espasa de França.
b. ser una espasa Ser una persona eminent en el seu ram.
3. f. ESPORT Una de les tres armes reconegudes en l'esport de l'esgrima.
4. a. f. pl. JOCS Un dels quatre colls de les cartes espanyoles. L'as d'espases.
b. f. sing. JOCS Carta d'este coll. Tinc una espasa i una copa.
5. a. f. TAUROM. Estoc.
b. m. TAUROM. Torero encarregat de matar el bou amb l'estoc.
6. f. HERÀLD. Figura que se sol representar de plata, guarnida d'or, posada en pal i amb la punta cap amunt.

espasa (Traducció Valencià-Castellà)

espasa f. 1. espada, tizona, garrancha ( m. ), hoja.
2. estar entre l'espasa i la paret estar entre la espada y la pared.
3. passar a espasa pasar a espada.
4. posar l'espasa al servici de (algú) poner la espada al servicio de (alguien).
5. retre l'espasa rendir la espada.
6. ser una espasa ser un as.

Et pot interessar