espiral (Diccionari)

espiral
1. a. adj. Que forma espires com l'espiral o l'hèlice.
b. adj. GEOM. Relatiu o pertanyent a l'espiral.
2. f. GEOM. Corba plana descrita per un punt que gira al voltant d'un punt fix allunyant-se contínuament segons una llei determinada, característica per a cada tipus d'espiral.
3. a. f. [ p. ext. ] Corba no plana amb aspecte d'hèlice.
b. f. RELL. Moll, en forma d'una corba espiral, del mecanisme de corda de certs tipus de rellotges.
c. espiral de la inflació ECON. Procés d'augment progressiu dels preus quan es modifica l'estructura productiva per mitjà de la sobreinversió monetària.
4. f. ALIM. Pasta alimentària de forma helicoïdal pareguda a una broca.

espiral (Traducció Valencià-Castellà)

espiral adj. 1. espiral.
2. espiral de la inflació espiral de la inflación.

espiral (Traducció Castellà-Valencià)

espiral adj. 1. espiral.
2. en espiral en forma d'espiral.
3. espiral de la inflación espiral de la inflació.

Et pot interessar