espuar (Diccionari)

espuar
1. v. tr. Llevar les pues (d'alguna cosa).
2. v. pron. Estes pintes no tenen gens de qualitat: de seguida s'espuen.

Et pot interessar