establecimiento (Traducció Castellà-Valencià)

establecimiento m. 1. establiment.
2. cerrar un establecimiento tancar un establiment.
3. establecimiento termal establiment termal.

Et pot interessar