establiment (Diccionari)

establiment
1. m. Acció o efecte d'establir. L'establiment d'una fàbrica, d'una sucursal. L'establiment d'una regla.
2. m. Casa o local on s'exercix una activitat comercial, d'ensenyança, industrial, sanitària, etc. Un establiment benèfic. Un establiment de banys.
3. a. m. DRET Concessió d'un immoble en emfiteusi en la qual el senyor o estabilient es desprén del domini útil, que cedix a l'emfiteuta, i es reserva el domini directe.
b. m. DRET Escriptura on es consigna un contracte emfitèutic.
c. m. HIST. Cessió quasi emfitèutica d'una batlia, una notaria o una escrivania, un forn, una taverna, una farga, un molí o altre dret de destret atorgada pel rei o per un baró, o bé imposició per mitjà de cens i a vegades també amb pagament d'entrada.

establiment (Traducció Valencià-Castellà)

establiment m. establecimiento.

Et pot interessar