estil (Diccionari)

estil
1. m. PALEOGR. Punxó que s'usava antigament per a escriure sobre matèries toves, com cera, argila, plom, etc.
2. m. Agulla d'un rellotge de sol.
3. a. m. Manera característica de fer alguna cosa. L'estil alemany de cantar. L'estil francés de recitar. Un nou estil de viure.
b. m. [ p. ext. ] Gust particular de cada u. No m'agrada gens l'estil de roba que porta.
c. m. ART Conjunt de trets que distingixen i caracteritzen un artista, una obra, una escola, un període artístic, etc.
d. m. ESPORT Manera particular de realitzar un atleta una prova esportiva, respectant les regles de l'especialitat.
e. m. ESPORT En la natació, cada una de les especialitats establides per a nadar en competició.
f. m. pl. ESPORT Prova de natació que consistix a fer una carrera combinant quatre estils: esquena, braça, palometa i crol, l'un darrere de l'altre, en quatre trossos iguals.
g. m. LIT./POÈT./RET. Manera personal d'escriure o de parlar.
h. m. LIT./POÈT./RET. Manera d'escriure, de compondre o de parlar personal, original, d'un escriptor, un compositor, un poeta o un orador.
i. a l'estil de A la manera característica d'algú, d'algun lloc.
j. a l'estil de Com si fóra.
k. estil directe GRAM. Manera de reproduir textualment un període en una altra frase.
l. estil indirecte GRAM. Manera de reproduir no literalment una frase d'algú dins d'un altre context, transformant-la en oració subordinada.
m. estil lliure ESPORT En la natació, aquell estil la pràctica del qual no queda subjecta a unes normes determinades.
n. per l'estil D'una manera semblant, aproximadament igual.
4. m. BOT. Estructura en forma de tub que partix de l'ovari i que sosté l'estigma de les flors .
5. a. m. CRON. Manera de computar el començament de l'any.
b. estil bizantí CRON. Estil que fa començar l'any l'1 de setembre.
c. estil de la Nativitat CRON. Estil que anticipa el començ de l'any al 25 de desembre.
d. estil de la Pasqua (o francés , o de la Passió , o de la Resurrecció ) CRON. Estil que posposava el començament de l'any al dia de Pasqua, el qual era mòbil.
e. estil de l'Encarnació CRON. Estil que feia començar l'any el 25 de març; es dividia en estil florentí i estil pisà .
f. estil florentí CRON. Estil de l'Encarnació que posposava el començament de l'any dos mesos i vint-i-quatre dies.
g. estil modern (o de la Circumcisió ) CRON. Estil segons el qual l'any comença l'1 de gener.
h. estil pisà CRON. Estil de l'Encarnació que anticipava el començament de l'any nou mesos i set dies.
i. estil venecià CRON. Estil que posposava el començ de l'any a l'1 de març.

estil (Traducció Valencià-Castellà)

estil m. 1. estilo -a ( m. i f. ).
2. a l'estil de al estilo de.
3. estil bizantí estilo bizantino.
4. estil de la Nativitat estilo de la Navidad.
5. estil de la Pasqua (o francés , o de la Passió , o de la Resurrecció ) estilo de Pascua.
6. estil de l'Encarnació estilo de la Encarnación.
7. estil directe estilo directo.
8. estil florentí estilo florentino.
9. estil indirecte estilo indirecto.
10. estil lliure estilo libre.
11. estil modern (o de la Circumcisió ) estilo moderno (o de la Circuncisión ).
12. estil pisà estilo pisano.
13. estil venecià estilo veneciano.
14. per l'estil por el estilo.

Et pot interessar