estratotip (Diccionari)

estratotip
m. GEOL. Successió concreta d'estrats que servix de patró per a la definició d'una unitat estratigràfica o d'un límit estratigràfic.

Et pot interessar