estrebar (Diccionari)

estrebar
1. a. v. intr. [ ant. ] Descansar el pes d'una cosa sobre una altra.
b. v. intr. Fer moviments, esforços, sobtats i violents.
2. a. v. tr. Estirar amb força i sobtadament, fer una estrebada.
b. v. tr. abs. El cavall, estrebant, va arrancar la soca.
c. v. tr. Tesar estirant.

Et pot interessar