exercici (Diccionari)

exercici
1. a. m. Acció d'exercir, pràctica d'una ocupació, ús d'un mitjà d'acció. L'exercici d'una carrera, d'una professió, d'una càtedra, d'un càrrec.
b. m. [ p. ext. ] ECON. Període legal d'un pressupost d'ingressos i de despeses.
c. m. ECON. Període de temps, generalment un any natural, en què és fraccionada l'activitat econòmica d'una empresa.
2. a. m. Treball o pràctica que té per objecte l'adquisició, el desenrotllament, la conservació, d'una facultat activa, d'una aptesa, d'una habilitat, etc. Caminar és un bon exercici. Fer exercici.
b. m. Aprenentatge que fan els soldats del maneig de les armes, les evolucions, etc.
c. m. ENSENY. Cada una de les proves que es fan en certs exàmens, com en els d'oposicions.
d. m. ENSENY. Treball intel·lectual que servix de pràctica de les regles, dels coneixements, etc., donats en una lliçó, en una classe, etc.
e. m. ESPORT Conjunt organitzat de moviments racionalment concebuts i disposats.
f. m. ESPORT Activitat muscular efectuada amb finalitats higièniques, curatives, esportives o de preparació.
g. exercicis espirituals REL. Conjunt d'activitats religioses encaminades a obtindre un millorament espiritual.

exercici (Traducció Valencià-Castellà)

exercici m. 1. ejercicio.
2. exercicis espirituals ejercicios espirituales.

Et pot interessar