fals (Diccionari)

fals -a
1. a. adj. Que no és verdader, que per error o per engany no correspon a la veritat, contrari a la veritat. Un argument fals. Un testimoniatge fals.
b. fals testimoni DRET Delicte consistent a violar el deure de veracitat que han d'observar els testimonis i els perits en les seues declaracions davant dels jutges o els tribunals.
2. a. adj. Que és fingit, simulat, o preparat per a enganyar, no autèntic. Un testament fals. Una falsa amistat. Un somriure fals. Un manuscrit fals. Una falsa promesa. Perles falses.
b. adj. Expressa que un nom s'aplica a una cosa per analogia, per semblança amb aquella que designa pròpiament. Falses membranes. Falses costelles.
c. adj. i m. i f. Que diu o fa coses enganyoses, que afecta sentiments, qualitats, etc., que no té en realitat. Este home és un fals.
d. adj. [ p. ext. ] Un somriure fals.
e. falsa alarma Alarma causada per un perill inexistent.
3. a. adj. Que no és exacte o correcte, que no té la direcció adequada, etc. Un càlcul fals. Una falsa maniobra.
b. adj. Insegur, que no té solidesa o estabilitat. Fals equilibri.
c. posició falsa Posició equívoca o compromesa.
4. en fals No conformement a la veritat o a la realitat, tractant d'enganyar. Jurar en fals.
5. en fals Fallant allò que es vol tocar o atényer, d'una manera poc sòlida o poc estable, etc. Posar un peu en fals. Fer un comentari en fals.

fals (Traducció Valencià-Castellà)

fals -a adj. i m. i f. 1. erróneo -a, falso -sa.
2. en fals en falso.
3. fals testimoni (o testimoniatge ) falso testimonio.
4. falsa alarma falsa alarma, falsa alarma.
5. posició falsa

Et pot interessar