francesitzar (Diccionari)

francesitzar
1. a. v. tr. Conformar al gust, als costums, a les maneres, etc., francesos.
b. v. pron. Adoptar els costums, les maneres, etc., francesos.
2. v. tr. Donar un caient francés.
3. v. tr. Introduir francesismes.

Et pot interessar