función (Traducció Castellà-Valencià)

función f. 1. funció.
2. en función de en funció de.
3. en funciones en funcions.
4. función apelativa funció apel·lativa.
5. función automórfica funció automòrfica.
6. función bicuadrática funció biquadràtica.
7. función conativa funció conativa.
8. función continua funció contínua.
9. función de gala funció de gala.
10. función de tarde (o de noche ) funció de vesprada (o de nit ).
11. función denotativa funció denotativa.
12. función emotiva funció emotiva.
13. función expresiva funció expressiva.
14. función fática funció fàtica.
15. función gramatical funció gramatical.
16. función metalingüística funció metalingüística.
17. función poética funció poètica.
18. función referencial funció referencial.
19. función semiológica funció semiològica.
20. función trigonométrica funció trigonomètrica.

Et pot interessar