gall (Diccionari)

gall 1
1. a. m. ZOOL. Terme genèric que s'aplica al mascle de diverses espècies d'aus de l'orde de les fasianiformes; entre les quals destaca el gall domèstic (Gallus domesticus), amb una cresta carnosa roja, tarsos esperonats, plomatge de coloració variable i cua arquejada.
b. al cant del gall (o al gall cantant ) De bon matí.
c. barralla (o brega ) de galls ESPECT. Espectacle consistent a col·locar dos galls de baralla en una gallera perquè s'ataquen mútuament, generalment fins que un aconseguix matar l'altre.
d. fer el gall Gallejar.
e. gall carboner ZOOL. Gamarús.
f. gall de baralla (o de brega , o de combat ) Gall que té un fort instint de lluita i que se sol aprofitar, degudament ensinistrat, per a les bregues de galls.
g. gall de bosc ZOOL. Gall fer.
h. gall de canyar (o faver , o marí ) ZOOL. Au de l'orde dels gruïformes i de la família dels ràl·lids (Porphyrio porphyrio), de color blau i roig viu, amb el bec robust i les potes llargues.
i. gall dindi ZOOL. Titot.
j. gall fer ZOOL. Au de l'orde dels fasianiformes, de la família dels tetraònids (Tetrao urogallus) , de color gris el mascle i roig terrós la femella.
k. gall salvatge ZOOL. Gall fer.
l. no cantar-ne (o no cantar-se'n ) gall ni gallina (d'algú o alguna cosa) No parlar-ne ja ningú, haver caigut en l'oblit. Ara no es parla d'altra cosa, però d'ací a dos setmanes no se'n cantarà gall ni gallina.
m. posar-se com un gall de panses Escridassar.
2. m. [ fig. ] Persona que, en un poble o en una comunitat, vol manar-ho tot o imposar la seua voluntat.
3. m. ESPORT Categoria determinada pel pes de l'atleta pròpia d'alguns esports, com la boxa (entre 51 kg i 54 kg) i la lluita (fins a 57 kg).
4. m. ZOOL. Peix actinopterigi de l'orde dels zeïformes, de la família dels zeids (Zeus faber), de cos alt i comprimit lateralment i amb punxes al cap, boca gran protràctil i amb una taca negra característica a cada costat del cos.
5. m. MÚS. Nota falsa produïda per un cantant en un registre alt.
6. m. PESCA Conjunt format per tres planxes de suro superposades i lligades amb fil d'aram, amb un forat al mig, on es clava una banderola, un fanal encés o una campaneta, i que servix, lligat al cap d'un ormeig, per a assenyalar on és calat este.
7. m. Gallet 2.
8. m. BOT. Rosella.

gall (Traducció Valencià-Castellà)

gall m. 1. gallo, gallito, ceo, farruco.
2. al cant del gall (o al gall cantant ) al canto del gallo.
3. barralla (o brega ) de galls riña (o pelea ) de gallos.
4. caure en oblit caer en el olvido.
5. fer el gall hacer el gallo (o el gallito ).
6. gall carboner árabo, autillo.
7. gall de baralla (o de brega , o de combat ) gallo de pelea.
8. gall de bosc gallo silvestre.
9. gall de canyar (o faver , o marí ) calamón.
10. gall dindi pavo.
11. gall fer gallo silvestre.
12. gall salvatge gallo silvestre.
13. posar-se com un gall de panses ponerse (alguien) negro.

Et pot interessar